Chuyên mục: Văn Bản Pháp Luật

Nghị định 73/2019/NĐ-CP

Nghị định 73/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 73/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ […]

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là việc ký kết thỏa thuận các điều khoản giữa bên cung ứng dịch vụ và bên được cung ứng dịch vụ, và tạo sự ràng buộc giữa hai bên về quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quá trình thực hiện dịch vụ đến khi hoàn thành. Để giúp quý khách […]

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một dạng văn bản pháp quy định vai trò quan trọng trong việc khởi đầu của một doanh nghiệp mới, nhằm có thể giúp nhà nước kiểm soát tình trạng hoạt động, loại hình kinh doanh của doanh nghiệp có hợp pháp với quy định đưa ra […]

Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập ra dựa trên những điều đưa ra trong Hợp đồng đã đưa ra trước đó nhằm thanh lý khi các bên đã thực hiện những điều khoản trong hợp đồng xong. Vì vậy, để tìm hiểu những thông tin trong một biên bản thanh lý hợp đồng này […]

Hợp đồng vay tiền

Hợp đồng vay tiền

Hiện nay, vấn đề vay tiền này cũng đang ngày một phổ biến trong xã hội ngày nay, nhằm giúp giải quyết những khó khăn trước mắt của các chủ thể cá nhân hay doanh nghiệp. Để đảm bảo lợi ích của bên cho vay và đi vay, cũng tránh được tranh chấp xảy ra […]

Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng thuê đất

Pháp luật Việt Nam quy định các giao dịch liên quan đến đất đai đều phải được lập thành văn bản, trong đó có hợp đồng thuê đất. Tùy vào mục đích thuê đất và loại đất muốn thuê mà có các mẫu hợp đồng thuê đất khác nhau như hợp đồng thuê đất nông […]

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được dùng khi bên thuê và bên cho thuê kết thúc thời hạn trong hợp đồng hay hai bên muốn chấm dứt trước thời hạn mà trước đó bên thuê và bên cho thuê cùng chấp nhận và ký kết hợp đồng thuê nhà. Luật Thiên Minh xin […]

Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh

Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh

Với sự hội nhập kinh tế Thế Giới hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực thương mại. Nhưng những hợp tác, thỏa thuận về kinh tế đều phải tuân thủ theo quy định Luật kinh tế của Thế Giới và được soạn thảo trên giấy tờ hợp đồng theo ngôn ngữ Tiếng Anh. Và nếu các doanh nghiệp muốn kết thúc việc hợp tác với nhau thì cũng phải dựa theo biên bản để thanh lý Hợp đồng.

Hiến pháp năm 1992

Hiến pháp năm 1992

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.