Chuyên mục: Văn Bản Pháp Luật

Biên bản thanh lý Hợp đồng dịch vụ

Biên bản thanh lý Hợp đồng dịch vụ

Thanh lý Hợp đồng dịch vụ là việc bắt buộc khi các bên muốn kết thúc các điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng hay các bên đã hoàn tất các điều khoản đã thực hiện trong Hợp đồng trước đó. Biên bản thanh lý Hợp đồng dịch vụ phải dựa trên các điều khoản trong Hợp đồng và có tính liên kết với nhau.

Biên bản thanh lý Hợp đồng Bảo hiểm

Biên bản thanh lý Hợp đồng Bảo hiểm

Công ty Luật Thiên Minh xin giới thiệu đến quý khách mẫu biên bản thanh lý Hợp đồng bảo hiểm mới nhất theo quy định của Luật Nhà nươc hiện nay để bạn độc tham khảo: 1. Biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm   Biên bản thanh lý hợp đồng bảo hiểm( Nguồn: […]

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý Hợp đồng là việc hoàn tất những điều được thỏa thuận trong Hợp đồng đã ký kết trước đó hay các bên muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn đã được đề ra trong Hợp đồng. Đồng thời, các bên cũng sẽ xác định các điều khoản đã thực hiện […]

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được dùng khi bên thuê và bên cho thuê kết thúc thời hạn trong hợp đồng hay hai bên muốn chấm dứt trước thời hạn mà trước đó bên thuê và bên cho thuê cùng chấp nhận và ký kết hợp đồng thuê nhà. Luật Thiên Minh xin […]

Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh

Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh

Với sự hội nhập kinh tế Thế Giới hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực thương mại. Nhưng những hợp tác, thỏa thuận về kinh tế đều phải tuân thủ theo quy định Luật kinh tế của Thế Giới và được soạn thảo trên giấy tờ hợp đồng theo ngôn ngữ Tiếng Anh. Và nếu các doanh nghiệp muốn kết thúc việc hợp tác với nhau thì cũng phải dựa theo biên bản để thanh lý Hợp đồng.

Hiến pháp năm 1992

Hiến pháp năm 1992

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Luật hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Luật công chứng

Luật công chứng

Luật công chứng quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng. Công chứng viên cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

Luật hải quan

Luật hải quan

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.