Tất cả các Đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng ta. Trong quá trình học tập và làm việc, nếu đảng viên vi phạm quy định của pháp luật thì Đảng viên vẫn bị kỷ luật theo vi phạm tương ứng. Vậy thời gian xóa kỷ luật của Đảng viên là bao lâu?

Nguyên tắc xử lý‎ kỷ luật Đảng viên

Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra, mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong xử lý kỷ luật, phải kết hợp xem xét kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh của tổ chức đảng để bảo đảm kết luận dân chủ, khách quan, trung thực, đầy đủ, chính xác. Cần làm rõ nguyên nhân, phân biệt sai lầm, khuyết điểm của đảng viên do trình độ, năng lực hoặc động cơ vì lợi ích chung hay vì lợi ích cá nhân, cục bộ mà cố ý làm trái; vi phạm nhất thời hay có hệ thống; đã được giáo dục, nhắc nhở, ngăn chặn nhưng vẫn làm trái; ý thức tự phê bình và phê bình kém, không tự giác nhận lỗi, không bồi hoàn vật chất đầy đủ, kịp thời; có hành vi đối phó, gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra; phân biệt đảng viên khởi xướng, tổ chức, quyết định với đảng viên bị xúi giục, lôi kéo, đồng tình làm sai.

Hình thức kỷ luật đảng viên

Đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

Thời gian xóa kỷ luật của đảng viên 

Mặc dù quyết định kỷ luật Đảng có hiệu lực ngay sau khi công bố nhưng trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận quyết định, Đảng viên không đồng ý quyết định kỷ luật có thể khiếu nại với cấp ủy hoặc Ủy ban kiểm tra cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương (khoản 7 Điều 39 Điều lệ Đảng).

Sau khi nhận được khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho Đảng viên biết và chậm nhất 03 tháng (cấp tỉnh), 06 tháng (Trung ương) kể từ ngày nhận được khiếu nại phải xem xét, giải quyết, trả lời.

Đặc biệt: Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, Đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật.

Về việc xóa kỷ luật Đảng, hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên, khoản 10 Điều 2 Quy định 102 năm 2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên có quy định:

Sau 01 năm kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại kỷ luật trừ quyết định khai trừ, Đảng viên không khiếu nại, tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên hết hiệu lực”

Có thể hiểu, sau 01 năm từ ngày công bố quyết định kỷ luật trừ quyết định khai trừ, nếu không có khiếu nại, tái phạm hoặc vi phạm mới đến mức phải kỷ luật thì Đảng viên không còn phải chấp hành quyết định kỷ luật này nữa vì quyết định đã không còn hiệu lực.

Đồng nghĩa, thời điểm này cũng là thời điểm Đảng viên được xóa kỷ luật Đảng, không phải thực hiện quyết định kỷ luật Đảng này nữa.

Như vậy, từ quy định trên, sau 01 năm kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật trừ quyết định khai trừ, Đảng viên có thể xóa kỷ luật Đảng nếu không khiếu nại, tái phạm hoặc vi phạm mới đến mức phải kỷ luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *