Dùng súng hơi có vi phạm pháp luật không và mức xử phạt như thế nào là thắc mắc được nhiều người quan tâm. Mặc dù mức độ nguy hiểm trong việc sử dụng các thiết bị này không hề nhỏ nhưng vẫn có nhiều trường hợp công dân chế tạo. Vậy sử dụng súng hơi bị xử phạt như thế nào ?

Thế nào là súng hơi? Khái niệm súng hơi?

Súng hơi là loại súng được con người chế tạo theo hình thức thủ công bằng tay hoặc nhờ vào công nghệ, máy móc, bản chất của súng hơi là súng săn nên có những đặc điểm chung của súng săn, được sử dụng vào mục đích săn bắn. Đạn sử dụng trong súng hơi là đạn chì, sau khi có tác động lực, súng dùng lực đẩy của không khí bị nén trong xi lanh để phóng đạn ra ngoài. Hiện nay, nhiều người thường sử dụng loại súng này nhằm mục đích săn bắn thú rừng hoặc các loại động vật hoang dã trong tự nhiên. Tuy nhiên trong thực tế, hậu quả của việc sử dụng súng hơi không chỉ dừng lại ở mục đích săn bắn mà còn có thể thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người khi do lỗi cố ý hoặc vô ý của người sử dụng. Vì vậy việc pháp luật quy định nghiêm ngặt khi sử dụng loại súng này là vô cùng quan trọng.

Sử dụng súng hơi bị xử phạt như thế nào ?

1. Quy định của pháp luật về việc sử dụng súng hơi

Liên quan đến việc sử dụng súng hơi, pháp luật Việt Nam quy định cụ thể tại Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Quốc hội ban hành ngày 20/06/2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018. Cụ thể tại Điều 5 của Luật này quy định như sau:

– Nghiêm cấm cá nhân sở hữu các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trừ trường hợp đó là vũ khí thô sơ dùng vào mục đích làm hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo (món đồ quý báu được gìn giữ trong gia đình được lưu truyền từ đời này sang đời khác);

– Tất cả các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh buôn bán, xuất-nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, lưu thông, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc những hành vi có tính chất tương đương, những hành vi chiếm đoạt, lạm dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các chi tiết, cụm chi tiết có thể lắp ráp thành vũ khí, công cụ hỗ trợ;

– Hành vi mang theo các loại vũ khí, vật liệu nổ hoặc tiền chất chế tạo thuốc nổ, công cụ hỗ trợ có liên quan xâm nhập, vào, ra khỏi lãnh thổ nước Việt Nam trái quy định của pháp luật hoặc mang những vật liệu, dụng cụ này vào các vùng cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ đều vi phạm pháp luật Việt Nam phải bị truy cứu trách nhiệm theo quy định;

– Luật này cũng nghiêm cấm việc lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu gây nổ, công cụ hỗ trợ có liên quan nhằm động cơ xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của nước Việt Nam hoặc của chủ thể Việt Nam thực hiện tại nước ngoài, các hành vi gây ảnh hưởng, tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan;

– Các cá nhân, tổ chức, cơ quan thực hiện việc giao vũ khí, vật liệu, chất gây nổ cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan khác không đủ điều kiện như pháp luật quy định cũng bị nghiêm cấm triệt để, ngoài ra việc bảo quản, tiêu hủy các vật liệu, công cụ, vũ khí này mà không được đảm bảo an toàn hoặc gây ảnh hưởng, tác động xấu, nguy hiểm cho môi trường cũng thuộc diện bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật;

Căn cứ vào những quy định của pháp luật đã nêu trên, hoàn toàn có thể khẳng định việc sử dụng vũ khí, các loại súng, bao gồm súng hơi là trái với quy định của pháp luật.

2. Xử lý hành vi sử dụng súng hơi trái pháp luật

pháp luật quy định xử phạt theo Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

– Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì cơ quan có thẩm quyền dựa trên cơ sở tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định, nếu phát sinh thiệt hại thì phải bồi thường tùy theo mức thiệt hại. Khi phía vi phạm là cá nhân thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

– Nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân bao che, che giấu cho hành vi của người vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hoặc có sự thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo mức thiệt hại đã gây ra; nếu là cá nhân vi phạm thì còn có thể bị xử lý kỉ luật theo quy định pháp luật.

Từ những quy định pháp luật trên, nếu một người sử dụng súng hơi trái phép mà bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi, tạm giữ điều tra và bị sử phạt vi phạm hành chính tùy thuộc vào mức độ và sẽ phải bồi thường nếu như có thiệt hại xảy ra trong quá trình sử dụng hoặc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây thương tích ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Mức xử phạt hành chính, bồi thường hoặc trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ vi phạm và thiệt hại.

– Về mức xử phạt:

Mức xử phạt được quy định cụ thể tại Điểm đ Khoản 3 Điều 10 và Chương 3 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 như sau:

Hành vi không kê khai và đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Đối với hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; Sử dụng các loại vũ khí trái quy định của pháp luật nhưng chưa gây ra hậu quả; trao đổi, mua bán, tặng cho, cho mượn, cho thuê các loại vũ khí thì bị phạt tiền theo mức từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Ngoài mức xử phạt đã nêu trên, người vi phạm còn phải chịu hình thức phạt bổ sung được quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013: trong đó bao gồm tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định cụ thể của pháp luật tại các Điểm c Khoản 1; Điểm d,đ,g Khoản 3; Điểm a,c,d Khoản 4; Khoản 5 và Khoản 6 Điều này. Ngoài ra còn được quy định tại Chương 1, Chương 4 và Chương 5 của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan.

– Ngoài ra, nếu hành vi sử dụng súng hơi gây thiệt hại dẫn tới hậu quả dẫn đến làm chết người thì người vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

Đối với người nào thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây ra thiệt hại thì phải bồi thường dựa trên mức thiệt hại đó, trừ trường hợp Bộ luật này và luật có liên quan quy định khác.

Trong trường hợp nguyên nhân phát sinh thiệt hại là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc có thỏa thuận khác.

Trường hợp đối tượng gây thiệt hại là tài sản thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

– Về trách nhiệm hình sự: nếu trong quá trình sử dụng súng hơi mà việc sử dụng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như để lại thương tích, thiệt hại đến sức khỏe hoặc làm chết người, thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình ở đây là hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác hoặc hành vi vô ý làm chết người.

Xem thêm:

>>> Biểu thuế Thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần

>>> Nội dung mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *