Cổ phần hóa là cách gọi tắt của việc chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần ở Việt Nam. Vậy Quản lý và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa là gì? Mời các bạn tham khảo bài viết của Luật Thiên Minh dưới đây.

Quản lý và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa

Quản lý và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa đối với trường hợp bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi cổ phần hoá được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần như sau:

Thứ nhất: Đối với trường hợp bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

– Số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa và chi giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo chế độ nhà nước quy định và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Phần còn lại được xử lý theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

– Trường hợp tiền thu từ cổ phần hóa tại doanh nghiệp không đủ giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư thì được bổ sung từ:

+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con khi cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do các doanh nghiệp này nắm giữ 100% vốn điều lệ;

+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp khi cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là doanh nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

– Số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước còn lại (bao gồm cả chênh lệch giá bán cổ phần) sau khi trừ các khoản chi theo quy định tại điểm a khoản này được nộp về Quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Thứ hai: Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

– Tiền thu từ cổ phần hóa để lại doanh nghiệp phần giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá; phần thặng dư vốn (chênh lệch giữa tiền thu từ cổ phần hóa và tổng mệnh giá cổ phần phát hành thêm) được sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa và giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư, nếu thiếu được xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

– Số tiền còn lại (nếu có) để lại cho công ty cổ phần theo tỷ lệ tương ứng với cổ phần phát hành thêm trong cơ cấu vốn điều lệ. Phần còn lại xử lý theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Thứ ba: Trường hợp bán phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm

– Tiền thu từ cổ phần hóa để lại doanh nghiệp phần giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá; phần thặng dư vốn được sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa và giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư, nếu thiếu được xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

– Phần còn lại (nếu có) được xử lý như sau:

+ Nộp về các đơn vị thụ hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều  42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP phần giá trị cổ phần Nhà nước bán bớt theo mệnh giá;

+ Phần còn lại (nếu có) được phân chia theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều  42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Xem thêm:

>>> Quy định về tự bảo vệ quyền sở hữu

>>> Hòa giải trong tố tụng dân sự

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *