Dịch vụ tranh chấp hôn nhân gia đình

Trong mối quan hệ hôn nhân – gia đình, các bên thường ứng xử, giải quyết vấn đề theo tình cảm, sự xung đột xảy ra khi bất đồng quan điểm, không tôn trọng lẫn nhau cũng như tập quán, tín ngưỡng có sự khác biết, không tìm hiểu nhau rõ ràng mà vội vàng đi đến hôn nhân nên rất dễ xảy ra mâu thuẫn gia đình và dẫn đến việc tranh chấp ly hôn. Tuy nhiên, đối với những vấn đề phức tạp, có sự xung đột về quyền lợi thì các bên nên tham khảo ý kiến tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư phòng ngừa tranh chấp hoặc giải quyết tranh chấp theo đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như các thành viên khác trong gia đình.

Tranh chấp về hôn nhân gia đình là một loại tranh chấp rất đặc biệt, nhạy cảm và quá trình giải quyết rất khó khăn. Vì quan hệ hôn nhân gắn liền với tình cảm gia đình, tình cảm giữa cha mẹ và con, nghĩa vụ nuôi dạy con cái, liên quan tài sản chung, tài sản riêng. Chúng tôi đặt quyền lợi khách hàng song hành cùng đạo đức xã hội, đạo đức gia đình, do đó chúng tôi luôn muốn hỗ trợ khách hàng trước tiên là hòa giải, thương lượng, khi không giải quyết ổn thỏa mới đi đến vấn đề tranh chấp ly hôn.  Chúng tôi xin chia sẻ các vấn đề gặp phải trong tranh chấp hôn nhân.

Hai trường hợp ly hôn.

Ly hôn thuận tình:

♦Điều kiện ly hôn thuận tình;

♦Thủ tục ly hôn thuận tình;

♦Hồ sơ ly hôn thuận tình.

Dịch vụ ly hôn đơn phương:

♦Điều kiện ly hôn đơn phương;

♦Thủ tục ly hôn đơn phương;

♦Hồ sơ ly hôn đơn phương;

♦Chia tài sản chung khi ly hôn đơn phương;

♦Quyền nuôi con và cấp dưỡng khi ly hôn đơn phương;

Các phương thức tranh chấp hôn nhân gia đình

Tài sản chung của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, kinh doanh, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân;

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung;

Tài sản chung của vợ chồng được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Tài sản riêng của vợ và chồng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng …

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Chia tài sản chung khi ly hôn không dựa vào công sức của các hai bên.

Để quyền lợi của phụ nữ đỡ thiệt thòi khi ly hôn, giúp họ sớm tạo lập cuộc sống mới nên tòa án sẽ cân nhắc đến công sức đóng góp của họ trong đời sống hôn nhân.

Về nguyên tắc, vợ chồng đều có quyền ngang nhau trong việc định đoạt tài sản chung, nhưng có tính đến điều kiện, công sức đóng góp của các bên trong việc hình thành và phát triển các tài sản chung của họ. Trong bất kỳ trường hợp nào, lao động của một bên vợ hoặc chồng trong gia đình (nội trợ, chăm con, trông nhà…) cũng vẫn được coi như lao động có thu nhập.

Các khoản nợ vợ chồng chịu trách nhiệm sau ly hôn (nếu có).

Luật Luật Hôn nhân và gia đình quy định rằng vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện, bao gồm:

Nợ phát sinh do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập giao dịch;

Nợ phát sinh do vợ hoặc chồng xác lập giao dịch để phục vụ nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống gia đình;

Nợ phát sinh do việc quản lý, sử dụng hoặc phát triển tài sản chung;

Nợ phát sinh từ việc bồi thường thiệt hại do con gây ra quy định của pháp luật;

Khi chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ thì vợ chồng dùng tài sản chung để xử lý.

Con cái của hai vợ chồng sau khi ly hôn.

Sau khi ly hôn, vợ và chồng vẫn có nghĩa vụ nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có cả tài sản để tự nuôi bản thân mình.

Nếu vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi con  thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng. Thời gian cấp dưỡng cho đến khi con trưởng thành, dù điều kiện kinh tế như thế nào, trừ trường hợp khi bên kia không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.

Nếu các bên không thỏa thuận được về việc nuôi con, Tòa án sẽ xem xét toàn diện các điều kiện nuôi con, căn cứ vào quyền lợi của đứa trẻ với mục đích để trẻ phát triển tốt nhất trong tương lai.

Các điều kiện cơ bản để bảo đảm quyền lợi của con là: Điều kiện nuôi dưỡng (yếu tố vật chất bao gồm nơi ăn chốn ở), điều kiện học tập, điều kiện chăm sóc, điều kiện khám chữa bệnh, điều kiện phát triển tinh thần như vui chơi giải trí, phát triển đạo đức, môi trường sống, cũng như đạo đức, nhân cách của cha mẹ.

Trường hợp hai bên đều đòi quyền nuôi con, Toà án sẽ xem xét, quyết định giao nuôi con cho bên nào có khả năng đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho con.

Không hiếm trường hợp một bên có thu nhập thường xuyên cao và ổn định, lại đáp ứng đầy đủ về điều kiện nhà ở, ăn uống, sinh hoạt cũng như điều kiện học hành của con…. nhưng vẫn không được tòa án giao nuôi con. Lý do là bên đó hay đi công tác hoặc vì lý do khác. Bên đó đã không đáp ứng được điều kiện chăm sóc, giáo dục con, ít có khả năng phát triền đời sống tình cảm cho con do thường xuyên xa nhà…

Khi được tòa án đã có quyết định giao nuôi con nhưng việc nuôi con có thể thay đổi trong các trường hợp sau:

Cha, mẹ có thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để làm việc đó

Khi thay đổi người trực tiếp nuôi con cần căn cứ cả nguyện vọng của con nếu đã đủ từ bảy tuổi

Trường hợp cả cha và mẹ đều không đáp ứng được điều kiện trực tiếp nuôi con: Tòa án xem xét, quyết định cho người giám hộ giao nuôi con theo quy định pháp luật.

Sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con. Việc thăm con theo định kỳ hoặc thường xuyên do các bên thoả thuận. Luật quy định không ai được cản trở quyền thăm con.

Trường hợp lạm dụng thăm nom để cản trở hoặc làm ảnh hưởng không tốt đến việc nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con thì người trực tiếp nuôi con quyền yêu cầu toà án hạn chế quyền thăm nom con đối với người kia.

Dịch vụ tranh chấp hôn nhân gia đình.

Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

Tranh chấp về cấp dưỡng.

Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

Các vấn đề Công ty Luật Thiên Minh sẽ hỗ trợ bạn.

►Tư vấn về xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

►Tư vấn về nguyên tắc chia tài sản chung, thỏa thuận chia tài sản chung,

►Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;

►Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp;

►Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;

►Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp;

►Tư vấn về việc tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp;

►Đại diện tham gia thương lượng, hòa giải trong các tranh chấp;

►Hướng dẫn khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;

►Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.

►Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của đương sự trong giai đoạn tố tụng;

►Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án.

Các vấn đề liên quan đến tranh chấp hôn nhân gia đình luôn được giải quyết một cách cẩn trọng, chu toàn và đặt vai trò của mình vào người cùng hoàn cảnh để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người trong cuộc. Khi giải quyết tranh chấp, Công ty Luật Thiên Minh luôn tìm cách cân bằng yếu tố pháp luật với giá trị đạo đức, đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng nhưng vẫn giữ được hòa khí hai bên để cùng chăm lo nuôi dưỡng con cái sau khi kết thúc tranh chấp.

 

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.com

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh: